Wybitny Polak w Norwegii. Dlaczego pan Kuran ?

Uzasadnienie Kandydatury Eugieniusza Ryszarda Kurana w plebiscycie
”Wybitny Polak” w Norwegii
Eugeniusz Ryszard Kuran ur.  w 1924 przybył do Norwegii w czasie  II wojny światowej w 1944 roku jako jeniec niemiecki. 
Mieszkając w młodości w Warszawie był czynnie zaangażowany w pomoc Żydom.
W domu jego rodziców byli rownież ukrywani Żydzi.
Od niemal 70 lat mieszka w Norwegii.
Eugieniusz R. Kuran nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach i zawsze szczycił sie swoim pochodzeniem.
W czasach powojennych działał w Związku Polaków w Norwegii.
W latach 60 – 70  organizowal pomoc medyczną do Polski.
W latach 90 i pierwszych latach obecnego dziesięciolecia pan Kuran był  gorąco zaangażowany w pracę nad formowaniem młodego pokolenia Norwegów.
Nasz kandydat zaczął pracować społecznie dla Fundacji  ”Hvite busser” oraz
Fundacji  ” Aktive Fredsreiser – Travel for Peace”.
Wraz z tymi organizacjami odbył ponad 30 podróży do Polski. Były to wyjazdy wielu tysięcy norweskiej młodzieży do niemieckich obozów koncentracyjnych w tym do Auschwitz.  Pan Kuran był jednym z przewodników tak zwanym Świadkiem Czasu.
Jako Świadek Czasu miał wspaniałą możliwość opowiedzenia historii swojego życia, życia swoich bliskich ( brat został zamordowany w Katyniu) , swojej Ojczyzny i jej mieszkańców.
 Bardzo bolała go niesprawiedliwa narracja wielu opiniotwórczych środowisk o stosunku Polaków do Żydów zarówno w okresie Holokaustu jak i wcześniejszej wielusetletniej wspólnej pokojowej koegzystencji dwóch narodów.
Przypominał tą historię młodzieży norweskiej w czasie wielugodzinny spotkań w Oświęcimiu i Krakowie.
Walczył również o obecność polskiego doświadczenia historycznego w świadomości norweskiej opinii publicznej. Przypominał wkład polskich żołnierzy w wyzwolenie z okupacji niemieckiej zarówno Norwegii jak i całej Europy pisząc o tym artykuły w gazetach norweskich i prowadząc debatę publiczną w gazetach i na spotkaniach.
Postawa Eugeniusza Ryszarda Kurana przepojona szacunkiem dla Polski, jej historii, jezyka polskiego i Polaków stanowi dalej wzór i żrodło inspiracji dla nowych pokoleń Polaków kórych wiatr historii przywiał na norweską ziemię.
Pan Kuran będac zaangażowaną osobą promował Polskę w opiniotwórczych środowiskach norweskich.  Jego postawa została udokumentowana w norweskich książkach (patrz ”Anbefaling” pisarza Oddvar Schjølberg). Jak rownież na filmach dokumentalnych.
 Związek Polaków we Fredrikstad
 Zbigniew Górski / przewodniczący ZPF
 
Anbefaling
Undertegnede kan gi Richard Kuran den beste anbefaling. Jeg har personlig kjent Kuran i flere år, og har med egne øyne sett hvordan han engasjerer seg for  både unge og eldre.
Gjennom flere reiser med skoleelever har han på de holdningsskapende tematurene til Polen, med Aktive Fredsreier og Hvite Busser, bidratt til å skape en bedre innsikt i hva som skjedde under krigen. 
Krigen opplevde han i Polen hvor han hjalp flere jødiske flyktninger, og senere som krigsfange i Norge. Dermed har han et unikt utgangspunkt for å skape refleksjoner over viktigheten av å fremme fredsskapende prosesser. Dette har gjort et uutslettelig inntrykk på elevene, og en av dem - en norsk artist - ga ut en egen plate og DVD hvor nettopp Richard Kuran er inspirasjonen. (An old man in Krakow)
Han har alltid lagt vekt på å fremme gode forbindelser mellom Norge og Polen, og i så måte har han vært en betydningsfull talsmann.
Undertegnede er forfatter, og jeg har i to av mine bøker brukt Kuran som et levende eksempel på hvordan en person, som selv har opplevd mye vondt under krigen, i dag bruker disse erfaringen - til å gjøre fremtiden bedre for den oppvoksende generasjon. Og først og fremst hvor viktig det er at vi engasjerer oss i menneskeverdet.
I boka "Fra krigsseiler til Aktiv Fredsreiser" har jeg beskrevet hvordan Kuran og hans polske venner var med på å hjelpe norske krigsseilere etter krigen. Selv om de hadde lite penger å rutte med, så delte de sine midler i form av mat og kaffe til krigsseilerne som ikke hadde noen ting.
Og i boka "Tyskertøsen som ble gatas samaritan" er også Richard Kuran omtalt fordi han, og flere av hans venner var med på å hjelpe noen av disse jentene med både mat og klær. Og de viste kort og godt medfølelse med de som opplevde urettferdighet.
 For meg er det lett å gi Richar Kuran de beste anbefalinger, fordi jeg har selv lært ham å kjenne som god ambassadør for såvel Polen som Norge.
 Oddvar Schjølberg
Ciudad Quesada
8. mars 2011
 
Więcej o osobie Pana Kurana można przeczytać tu: http://www.aktive-fredsreiser.no/administrasjon/tidsvitner/tidsvitne_kuran.htm

image: 
pozycja: 
0

Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /home/fredriks/www/content/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52