Roczny Kontyngent za rok 2014

Witamy serdecznie wszystkich członków i sympatyków Związku Polaków we Fredrikstad.  Prosimy Was o wpłatę rocznego Kontygentu .  Kontyngent Zwykły Nok 100 kr od osoby, Kontyngent rodzinny Nok 150  od rodziny.  Zachęcamy rownież do wpłaty wyższych sum dla osób które maja takie możliwości i życzenie ( Kontyngent Złote Serce). Traktujemy te wplaty jako wyraz uznania za naszą dotychczasową dzialalność , jak i wsparcie w dalszej naszej pracy. ( dalsza treść kliknij dwa razy na tytuł). W ostatnim roku największymi naszymi polami pracy była organizacja i prowadzenie Sobotniej Szkoły Polskiej ( 50 dzieci , 23 dni szkolne w nowoczesnej Szkole), Warsztaty muzyczne i koncerty muzyki Chopina we wspólpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( na koncertach bylo 350 osób), Organizcja Andzejek 2013, Organizacja dnia Pamięci o Katyniu i Smoleńsku 10.04.14.  W planach na obecny rok mamy Wydarzeniei  uroczystości z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego , Dzień Filmu Polskiego we Fredrikstad na jesien, organizacje Święta Niepodległości , możliwośc organizcji koncertu w okresie jesiennym oraz Zabawę Andrzejkową. Członkowei i sympatycy którzy dokonają wpłaty kontyngent mają pierszeństwo w uczestnictwie w tych wydarzeniach i będą w pierwszej kolejności informowani o tych wydarzeniach. Czlonkowie otrzymają Piny ZPF.  Na koniec roku 2014 planujemy Walne zgromadzenie z wyborem nowych Władz Związku i rocznym sprawozdaniem z działalności.                                                                                                                                                            Wpłaty prosimy dokonywać przelewem bankowm  Z adnotacja Kontygent  (i jezeli jest to możliwe z podaniem adresu mailowego osoby wplacającej)                                                             na  kontonr. 1503 10 80638, Den polske Foreningen i Fredrikstad, Cicignongata 5, 1606 Fredrikstad.  
W imieniu ZPF - Zbigniew Gorski / przewodniczący.  Zapraszamy na naszą stronę. www.fredrikstad.com.pl      
 
 
 
 

pozycja: 
0

Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /home/fredriks/www/content/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52