Kościół Św. Brygidy we Fredrikstad - Informacje bieżące:Msze Święte w jezyku polskim:

Pierwsza niedziela miesiąca godz. 16.00
Druga niedziela miesiąca godz. 16.00

Godzinę przed Mszą Św. istnieje mozliwość spowiedzi św.

Po Mszy Św. spotkanie Polonijne w salce katechetycznej.

--------------------------------------------------------------

11 kwietnia 2010 odbyły sie wybory do Rady Parafialnej i Rady Biskupiej.
Do Rady Parafialnej weszła Danuta Ptasinska i Adam Szpak jako zastępca. Przedstawicielem Parafii Św. Brygidy do Rady Biskupiej został Zbigniew Górski.

--------------------------------------------------------------

Św. Brygida Szwedzka - mistyczka Północy, orędowniczka jedności!


    Urodziła się w Finstad (Szwecja), w rodzinie spokrewnionej z rządzącą wówczas dynastią królewską. Rodzice byli gorliwymi katolikami. Brygida od najmłodszych lat żyła w przyjaźni z Panem Jezusem, który często jej się objawiał.To Jemu chciała poświęcić swoje życie.
Po śmierci matki, ojciec oddał ją na wychowanie do chrzestnej, która narzuciła Brygidzie dość surowy styl życia. W wieku czternastu lat, wbrew swej woli, została wydana za mąż. Trafiła jednak na dobrego człowieka i odnalazła w swym małżeństwie wolę Boga. Przez 28 lat była szczęśliwą żoną pobożnego chrześcijanina, z którym miała ośmioro dzieci. Ich miłość małżeńska łączyła się z głęboką modlitwą, czytaniem Pisma Świętego, umartwieniami i dziełami miłosierdzia. Brygida troszczyła się nie tylko o intelektualne wychowanie dzieci, ale także o uwrażliwianie ich serc na potrzeby innych, dlatego zabierała je ze sobą, gdy szła pielęgnować chorych. Mając 32 lata, objęła funkcję ochmistrzyni na zamku króla Szwecji Magnusa II. Tam miała okazję z bliska przyjrzeć się codzienności swego władcy oraz burzliwemu w owym czasie życiu politycznemu. Właśnie wtedy zrodziło się w niej wielkie zainteresowanie ówczesną Europą. W 1342 roku Brygida wraz z mężem udała się na pieszą pielgrzymkę do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostella w Hiszpanii. W czasie jej trwania miała okazję poznać problemy polityczne Europy. Zapragnęła uczynić coś pożytecznego dla przy wrócenia pokoju w Szwecji, Włoszech, Francji i Anglii. Po śmierci męża nie pozostała obojętna na sprawy państwa i świata. Rozpoczął się drugi ważny etap w jej życiu. Postanowiła oddać się wy łącznie służbie Bożej i pełnieniu dobrych uczynków. Przynaglana objawieniami, nie lękała się przemawiać do władców i kolejnych papieży, ukazując, jak zamysły Boże spełniają się w wydarzeniach historycznych. Gdy w 1349 r. wyjechała do Rzymu, usilnie przekonywała osobiście i listownie papieża Urbana V, aby opuścił Awinion i powrócił do stolicy chrześcijaństwa. Św. Brygida założyła nową rodzinę zakonną pod nazwą Najświętszego Zbawiciela, zwaną "brygidkami". Została ona zatwierdzona przez papieża w 1370 r. W czasie modlitw miewała wizje mistyczne, które uwieczniła w słynnej "Księdze objawień". Dzieło to miało aprobatę teologów i papieży. Spisała w nim przepowiednie dotyczące losów Kościoła, papieży, całych narodów oraz wybitnych osobistości jej czasów. Treść "Księgi objawień" w całej ówczesnej Europie wzbudziła wiele dyskusji, a nawet kontrowersji.


    Św. Brygida zmarła w Rzymie. Jej ciało zostało pochowane w klasztorze brygidek w Vadstena, w Szwecji. Relikwie św. Brygidy zostały zniszczone po 1595 roku, gdy Szwecja przeszła na protestantyzm. W 1999 r. papież Jan Paweł II ogłosił ją współpatronką Europy. Powiedział o niej: "poświęcając się Bogu po wypełnieniu do końca powołania żony i matki, przemierzała Europę z północy na południe, zabiegając bez ustanku o jedność chrześcijan". Św. Bry gidę Szwedzką wspominamy 23 lipca.


    W 1989 kościół klasztorny w Vadstenie nawiedził papież Jan Paweł II, który podczas wizyty w kościele modlił się u stóp jej relikwiarza.(Zródło: DZIEŃ PAŃSKI Biuletyn liturgiczny nr 35 2009 Częstochowa)